Айран

«Белая Река» СМ алдындагы айран бир гана тазаланган уй сүтүнѳн ѳндүрүлүп, андан кийин айран грибокторун колдонуу менен жасалган, тамакка түздѳн-түз колдонууга арналган уюткуну колдонуу менен аралаш уютуу процессинен ѳтѳт. Азык башка сүт-кычкыл азыктарынан анын курамына кирген бактериялардын жана грибоктордун уникалдуу топтому менен айрымаланат. Азык А, В, С жана РР витеминдерине жана каротиноиддерге жана фолий кислотасына, темирге, кальцийге, йодго жана цинкке бай.

Мына ошондуктан дарыгерлер айранды кѳп ичүүнү кѳп сунушташат.

Биздин айран сиздин организмиңиздин саламаттыгын коргоого даяр бир нече пайдалуу микроорганизмдердин симбиозу болуп саналат.

Айран 2,5% 1 литр
Айран 2,5%, 1 литр
Таңгак түрү Пюр-пак Фин-пак
Майдын курамы 2,5% 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 10 суткага чейин 10 суткага чейин
Кѳлѳмү 1 литр 1 литр

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Био айран 2,5% 1 литр
Био айран 2,5%, 1 литр

Жѳнѳкѳй айранга салыштырмалуу «Белая Река» СМ алдындагы Био Айранда ѳзгѳчѳ болуп саналган,тамак сиңирүү системасында бир катар маанилүү функцияларды аткаруучу бифидобактериялар бар. Дал ушул бифидобактериялар токсиндер жана патогендүү микроорганизмдер үчүн физиологиялык барьерди түзүп, алардын адамдын организмине кирүүсүнѳ тоскоол болот, бул баактериялар азык субстраттарды утилизациялоого катышып, дубал түптүү тамак сиңирүүнү күчѳтѳт. Белоктун, К жана В витаминдеринин синтези да бифидобактериялардын эмгеги, бул майда микроорганизмдер ичеги-карында кычкыл чѳйрѳнү түзѳт, ал эми анда кальций, темир жана D витамини эң мыкты сиңет. Ѳндүрүштѳ бир гана түз кошулуучу атайын уютуучу препараттар колдонулат, жана алар термофилдик жана мезофилдик сүт-кычкыл стрептококктордон, ацидофилдик таякчалардан, бифидобактериялардан турат. Алардын тиричилик аракетинин натыйжасында адамдын тамак сиңирүү системасында патогендүү зыяндуу бактериялардын активдүүлүгү азаят

Таңгак түрү Пюр-пак
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 10 суткага чейин
Кѳлѳмү 1 литр

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Айран тѳмѳндѳгүлѳр менен даамдуу жана пайдалуу:

 • Окрошкада
 • Гречка жана зыгыр данектери менен (эртең мененкиге чейин жылуу жерге коюу керек), мюсли менен, бүтүн дандуу нандар, улпактар, дан ѳсүмдүктѳрү менен.
 • Ар кандай жер-жемиштерден жасалган коктейлдерде: сельдерей, петрушка, шпинат, кориандр, укроп, руккола, бадыраң, кабакча, капсута жана жашыл болгар калемпири.
 • Корица же жарым кашык жаңы сүрүлгѳн имбирь жана бир чымчым кызыл калемпир менен.
 • Жаңы бышкан жана кургатылган мѳмѳлѳр, жашылча-жемиштер, кыям, бал менен.
 • Торттор, манник, оладья, печенье, пирог, пончик, нан, хычиндер менен.

Пайдалуу касиеттери:

 • Сүт-кычкыл азыктар табитти ачат
 • Суусунду кандырат
 • Зат алмашууну, бѳйрѳктүн иштѳѳсүн жакшыртат
 • Ичеги-карын жолунун перистальтикасын күчѳтүп, ичеги-карын зилин стимуляциялап, бѳлүп чыгарат
 • Кальций сѳѳк жана башка ткандардын калыптануусуна катышып, кан уюусуна ѳбѳлгѳ түзүп, булчуң жана нерв ишмердүүлүгүн жѳнгѳ салат.
Био айран
Био айран "Кулпунай" 2,5%, 1 литр
Таңгак түрү Пюр-пак
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 10 суткага чейин
Кѳлѳмү 1 литр

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Пайдалуу касиеттери:

 • Сүт-кычкыл азыктар табитти ачат
 • Суусунду кандырат
 • Зат алмашууну, бѳйрѳктүн иштѳѳсүн жакшыртат
 • Ичеги-карын жолунун перистальтикасын күчѳтүп, ичеги-карын зилин стимуляциялап, бѳлүп чыгарат
 • Кальций сѳѳк жана башка ткандардын калыптануусуна катышып, кан уюусуна ѳбѳлгѳ түзүп, булчуң жана нерв ишмердүүлүгүн жѳнгѳ салат.
Айран 1% 1 литр
Айран 1%, 1 литр
Таңгак түрү Пюр-пак Фин-пак
Майдын курамы 1% 1%
Сактоо мѳѳнѳтү 10 суткага чейин 10 суткага чейин
Кѳлѳмү 1 литр 1 литр

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Айран тѳмѳндѳгүлѳр менен даамдуу жана пайдалуу:

 • Окрошкада
 • Гречка жана зыгыр данектери менен (эртең мененкиге чейин жылуу жерге коюу керек), мюсли менен, бүтүн дандуу нандар, улпактар, дан ѳсүмдүктѳрү менен.
 • Ар кандай жер-жемиштерден жасалган коктейлдерде: сельдерей, петрушка, шпинат, кориандр, укроп, руккола, бадыраң, кабакча, капсута жана жашыл болгар калемпири.
 • Корица же жарым кашык жаңы сүрүлгѳн имбирь жана бир чымчым кызыл калемпир менен.
 • Жаңы бышкан жана кургатылган мѳмѳлѳр, жашылча-жемиштер, кыям, бал менен.
 • Торттор, манник, оладья, печенье, пирог, пончик, нан, хычиндер менен.

Пайдалуу касиеттери:

 • Сүт-кычкыл азыктар табитти ачат
 • Суусунду кандырат
 • Зат алмашууну, бѳйрѳктүн иштѳѳсүн жакшыртат
 • Ичеги-карын жолунун перистальтикасын күчѳтүп, ичеги-карын зилин стимуляциялап, бѳлүп чыгарат
 • Кальций сѳѳк жана башка ткандардын калыптануусуна катышып, кан уюусуна ѳбѳлгѳ түзүп, булчуң жана нерв ишмердүүлүгүн жѳнгѳ салат.

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

k.aidaraliev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg

© "Кант-Сут" ЖЧК, 2023