Спорт

«Белая Река» СПОРТ аз майлуу азыктар топтому – ѳз келбетине кам кѳргѳндѳр үчүн даамдуу жана пайдалуу сүт азыктары: калориялуулугу тѳмѳн, майлуулугу тѳмѳн, белокко бай, шекерсиз азыктар.


«Белая Река» - СПОРТ БУЛ ДЕНИ САК ЖАШОО!

Ичилүүчү пастерленген сүт 1% 1 л
Таңгак түрү Пюр-пак
Майдын курамы 1%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 1 литр

+2°С - +6°С чейинки температурада сактоо керек

Спорт айраны 1% 1 л
Спорт айраны 1% 1 л
Таңгак түрү Пюр-пак
Майдын курамы 1%
Сактоо мѳѳнѳтү 10 суткага чейин
Кѳлѳмү 1 литр

+2°С - +6°С чейинки температурада сактоо керек

«Спорт-легкое» каймак майы, 200 г.
«Спорт-легкое» каймак майы, 200 г.

Таңгак түрү Тамак-аш пергаменти
Майдын курамы 61,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
Салмагы 200 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

«Спорт-легкое» каймак майы, 500 г.
«Спорт-легкое» каймак майы, 500 г.

Таңгак түрү Тамак-аш пергаменти
Майдын курамы 61,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
Салмагы 500 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

«Спорт» быштагы, 0%
«Спорт» быштагы, 0%
Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 0%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г

+2°С - +6°С чейинки температурада сактоо керек

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

k.aidaraliev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg

© "Кант-Сут" ЖЧК, 2023