Сүт

«Белая Река» СМ алдындагы сүт майдын массалык үлүшү боюнча нормалдаштырылган табыгый уй сүтүнѳн ѳндүрүлѳт. Коопсуздук кѳрсѳткүчтѳрү боюнча тандалган сүт механикалык фильтрлердин жардамы менен тазаланып, таразаланып, дароо 4±2°Ска чейин муздатылып, арадагы сактоо үчүн резервуарларга жѳнѳтүлѳт. Бул этапта сүттү тазалоо сүт тазалоочу сепаратор аркылуу жүзѳгѳ ашырылат да, бул жерде физикалык кошулмалардан толук тазалануу аткарылат. Андан кийин, сүт ОКЛ-10 пастерлѳѳчү-муздатуучу орнотмосунда 85-87°С температурасында 20 секунд кармоо менен пастерленип, 2-4°Ска чейин муздатылат.

Ичилүүчү пастерленген сүт 3,2% 1 л
Ичилүүчү пастерленген сүт 3,2% 1 л
Таңгак түрү Пюр-пак Фин-пак
Майдын курамы 3,2% 3,2%
Сактоо мѳѳнѳтү до 7 суток до 7 суток
Кѳлѳмү 1 литр 1 литр

+2°С - +6°С чейинки температурада сактоо керек

Сүт тѳмѳндѳгүлѳр менен даамдуу жана пайдалуу:

 • Бардык буламыктар жана дан ѳсүмдүктѳрү менен
 • Даяр эртең мененки тамактар менен
 • Чай, кофе жана како менен
 • Жашылча-жемиштер жана каймак сүттѳр менен жасалган коктейлде же балмуздак менен
 • Жумуртка менен жасалган омлеттерде
 • Блинчик, кекс, торт, пирог, коржик, нан, желе, оладья, бисквит, кулич, пицца жана лазанья, страт, манник жана панкейк камырларында.

Пайдалуу касиеттери:

 • Сүт сѳѳктѳрдү, тиштерди, иммунитетти бекемдетүүгѳ ѳбѳлгѳ түзѳт.
 • Сүт белоктору организмдин жаңы клеткаларын жана ткандарын (булчуңдар ж.б.) түзүүгѳ катышат.
 • Сүт лактозасы жүрѳктүн, боордун, бѳйрѳктүн иштѳѳсү үчүн энергия булагы болуп саналат.
 • Кальций сѳѳк жана башка ткандардын калыптануусуна катышат, кан уюуга ѳбѳлгѳ түзѳт, булчуң жана нерв ишмердүүлүгүн жѳнгѳ салат.
 • Сүттѳгү микроэлементтер нормалдуу зат алмашууга, витаминдердин, ферменттердин жана гормондордун пайда болушуна ѳбѳлгѳ түзѳт.
Ичилүүчү пастерленген сүт 2,5% 1 л
Ичилүүчү пастерленген сүт 2,5% 1 л
Таңгак түрү Пюр-пак Фин-пак
Майдын курамы 2,5% 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү до 7 суток до 7 суток
Кѳлѳмү 1 литр 1 литр

+2°С - +6°С чейинки температурада сактоо керек

Сүт тѳмѳндѳгүлѳр менен даамдуу жана пайдалуу:

 • Бардык буламыктар жана дан ѳсүмдүктѳрү менен
 • Даяр эртең мененки тамактар менен
 • Чай, кофе жана како менен
 • Жашылча-жемиштер жана каймак сүттѳр менен жасалган коктейлде же балмуздак менен
 • Жумуртка менен жасалган омлеттерде
 • Блинчик, кекс, торт, пирог, коржик, нан, желе, оладья, бисквит, кулич, пицца жана лазанья, страт, манник жана панкейк камырларында.

Пайдалуу касиеттери:

 • Сүт сѳѳктѳрдү, тиштерди, иммунитетти бекемдетүүгѳ ѳбѳлгѳ түзѳт.
 • Сүт белоктору организмдин жаңы клеткаларын жана ткандарын (булчуңдар ж.б.) түзүүгѳ катышат.
 • Сүт лактозасы жүрѳктүн, боордун, бѳйрѳктүн иштѳѳсү үчүн энергия булагы болуп саналат.
 • Кальций сѳѳк жана башка ткандардын калыптануусуна катышат, кан уюуга ѳбѳлгѳ түзѳт, булчуң жана нерв ишмердүүлүгүн жѳнгѳ салат.
 • Сүттѳгү микроэлементтер нормалдуу зат алмашууга, витаминдердин, ферменттердин жана гормондордун пайда болушуна ѳбѳлгѳ түзѳт.

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

k.aidaraliev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg

© "Кант-Сут" ЖЧК, 2023