Йогурт

«Белая Река» СМнын йогурту майдын массалык үлүшү боюнча нормалдаштырылган, пастерленген жана сүттүн кургак затынын негизинде, шекер кошулбаган жана кошулган, жыт бергичтер, мѳмѳ-жемиш толтургучтар, коюуланткычтар, стабилизатор, ѳсүмдү белогу жана башка ингредиенттер кошулуп иштелип чыгат. Мѳмѳ-жемиш толтургучтар алдын ала уютуу температурасына чейин муздатылган аралашмага үзгүлтүксүз аралашуу учурунда кошулат. Андан кийин бул масса дагы 15 мүнѳт аралаштырылат.  Уютулган аралашма атайын идишке куюлуп, 3-4 саатка 38-42 градустук туруктуу температуралуу термостаттык камерага жѳнѳтүлѳт да ал жерден масса уютулат. Мындан кийин уюган зат бекемдикке жпнп кычкылдуулукка текшерилип, даяр ѳнүм 6 градустук температурага чейин муздатылуу үчүн муздатуучу камерага транспорттолот.

Йогурт
Йогурт "Клубника", 500 г

Таңгак түрү Diamond Curve пюр-пагы
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 0,5 л.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Банан", 500 г

Таңгак түрү Diamond Curve пюр-пагы
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 0,5 л.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Абрикос", 500 г

Таңгак түрү Diamond Curve пюр-пагы
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 0,5 л.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Апельсин", 500 г

Таңгак түрү Diamond Curve пюр-пагы
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 0,5 л.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Талкан"

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 10 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Малина"

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 10 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Банан"

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 10 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Малина", 120 г

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 120 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Клубника", 120 г

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 120 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Злаки", 120 г

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 120 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Банан", 120 г

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 120 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Яблоко", 120 г

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 120 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт "Персик", 120 г

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 120 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Йогурт
Йогурт

Таңгак түрү Diamond Curve пюр-пагы Diamond Curve пюр-пагы
Майдын курамы 2,5% 2,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 14 суткага чейин 14 суткага чейин
Кѳлѳмү 0,5 л 0,5 л

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

k.aidaraliev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg

© "Кант-Сут" ЖЧК, 2023