Десерт

Ѳзүңүздү даамдуу, жеңил жана пайдалуу бир нерсе менен бир аз эркелетип коюу кандай жагымдуу! «Белая Река» быштактары жана быштак десерттери бир гана балдардын эмес, чоңдордун да сүйүктүү азыгы. Мындай азыктын негизи – табигый быштак массасы, сиз ар дайым ден-соолукта, ток жана ыраазы болууңуз үчүн, ал организмди кальций жана башка маанилүү минералдар менен байытат. Десерттер линейкасында үч түр сунушталган – киви менен, ананас менен жана дан ѳсүмдүктѳрү менен. Быштак десерттери – бул Сиз жана сиздин балаңыз үчүн жагымдуу, пайдалуу жана саламат ширин тамак!

Ананас кошулган быштак десерти
Ананас кошулган быштак десерти

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 25%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин
Салмагы 200 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Дан азыктары кошулган быштак десерти
Дан азыктары кошулган быштак десерти

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 25%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин
Салмагы 200 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Киви кошулган быштак десерти
Киви кошулган быштак десерти

Таңгак түрү Капкактуу азык контейнери
Майдын курамы 25%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин
Салмагы 200 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

k.aidaraliev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg

© "Кант-Сут" ЖЧК, 2023