Быштак

Быштактан жасалган быштак азыктары пастерленген жана май боюнча нормалдаштырылган же майсыздандырылган уй сүтүнѳн ѳндүрүлѳт. Быштак вальцовкадан ѳткѳрүлѳт. Чубурма толтургучтар электен ѳткѳрүлүп, май жана пластикалык каймак сүт каймак сымал абалга чейин эритилет. Мейиз тазаланып, жуулат. Бардык курамдук бѳлүктѳрү даяр болгондон кийин быштак быштак аралаштыруучу машиналарга салынып, толтургучтар берилет: биринчи май жана каймак сүт, андан кийин шекер же туз, андан кийин калганы; жытын сактоо үчүн ванилинди акыркы кезекте кошуу керек. Кылдаттык менен аралаштырылган масса +6°Ска чейинки температурага чейин муздатылат.

Быштак ананас менен
Быштак ананас менен
Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 27% 27%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г 500 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак алча менен
Быштак алча менен
Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 27% 27%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г 500 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак кулпунай менен
Быштак кулпунай менен
Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 27% 27%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г 500 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак киви менен
Быштак киви менен
Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 27% 27%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г 500 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак банан менен
Быштак банан менен
Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 27% 27%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г 500 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак талкан менен
Быштак талкан менен
Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 27% 27%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г 500 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак шоколад менен, 25%
Быштак шоколад менен, 25%

Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 25% 25%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г. 500 г.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак мейиз менен, 25%
Быштак мейиз менен, 25%

Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 25% 25%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г. 500 г.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак кара ѳрүк менен, 25%
Быштак кара ѳрүк менен, 25%

Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 25% 25%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г. 500 г.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Майсыздандырылган быштак
Майсыздандырылган быштак

Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 0% 0%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г. 500 г.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак, 5%
Быштак, 5%

Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 5% 5%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г. 500 г.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак, 9%
Быштак, 9%

Таңгак түрү Эколин Эколин
Майдын курамы 9% 9%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин 7 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г. 500 г.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Быштак массасы (таразалап берилүүчү)
Быштак массасы (таразалап берилүүчү)

Быштактан жасалуучу быштак азыктары пастерленген жана майы боюнча нормалдаштырылган же майсыздандырылган уй сүтүнѳн жасалат. Быштак вальцовкадан ѳткѳрүлѳт. Чубурма толтургучтар электен ѳткѳрүлүп, май же пластикалык каймак сүт каймак сымал абалга чейин эритилет.

Таңгак түрү Таразалап берилүүчү
Майдын курамы 30%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Мейиз кошулган быштак (таразалап берилүүчү)
Мейиз кошулган быштак (таразалап берилүүчү)

Мейиз тазаланып, жуулат. Бардык курамдук бѳлүктѳрү даяр болгондон кийин быштак быштак аралаштыруучу машиналарга салынып, толтургучтар берилет: биринчи май жана каймак сүт, андан кийин шекер же туз, андан кийин калганы; жытын сактоо үчүн ванилинди акыркы кезекте кошуу керек. Кылдаттык менен аралаштырылган масса +6°Ска чейинки температурага чейин муздатылат.

Таңгак түрү Таразалап берилүүчү
Майдын курамы 25%
Сактоо мѳѳнѳтү 7 суткага чейин

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

k.aidaraliev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg

© "Кант-Сут" ЖЧК, 2023