Каймак

Каймак май-кычкыл бактериялар менен толук бышкан учуруна чейин уютуу жолу менен каймак сүттѳн алынат. Каймакта сүт майынын, белоктун, лактозанын, органикалык кислоталардын жана башка пайдалуу компоненттердин курамы чоң болгондугунун себебинен анда чоң азыктык баалуулук катылып турат.  Консистенциясын, витаминдерин жана биологиялык активдүүү кошумчаларды уютуу жолу менен, бир гана майдын массалык үлүшү боюнча нормалдаштырылган пастерленген каймак сүттѳн иштелип чыгат. «Белая Река» СМнын каймагы санитардык-эпидемиологиялык эрежелердин бардык талаптарына ылайык келет.

Каймак 15%
Каймак 15%

Таңгак түрү Полипропилен стаканы Полипропилен стаканы
Майдын курамы 15% 15%
Сактоо мѳѳнѳтү 10 суткага чейин 10 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г. 400 г.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Каймак 20%
Каймак 15%

Таңгак түрү Полипропилен стаканы Полипропилен стаканы
Майдын курамы 20% 20%
Сактоо мѳѳнѳтү 10 суткага чейин 10 суткага чейин
Кѳлѳмү 200 г. 400 г.

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

k.aidaraliev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg

© "Кант-Сут" ЖЧК, 2023