Сыр

«Белая река» СМнын сыры сүт уютуучу ферменттерди жана сүт-кычкыл бактерияларды колдонуу менен же ар кандай сүт азыктарын жана сүттѳн алынбаган чийки заттарды эриткич туздарды колдонуу менен эритүү жолу менен бир гана сырга жарамдуу сүттѳн ѳндүрүлѳт. Сүттѳн тышкары, сырдын курамына таасиринен сүт уюучу ууз фермент же кислота (ууз же сүт-кычкыл сурлар) кириши мүмкүн. Аларсыз быштак жасоо мүмкүн эмес. Даярдоо процесси ѳзүнѳ бир нече милдеттүү түрдѳ болуучу этаптарды камтыйт. Алгач иштелип чыккан сүт даярдалып, ага ууз ферменти кошулуп, кылдаттык менен чыпкаланып, аралыштырылып, жылытылган сыр массасы чогултулат;  андан кийин сырды туздалып, бышат.

«Голландский» сыры
«Голландский» сыры

Таңгак түрү Термокиргизүүчү баштык
Майдын курамы 45%
Сактоо мѳѳнѳтү 90 сутка +2°Стан +8°Ска чейин
«Российский» сыры
«Российский» сыры

Таңгак түрү Термокиргизүүчү баштык
Майдын курамы 45%
Сактоо мѳѳнѳтү 90 сутка +2°Стан +8°Ска чейин

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

k.aidaraliev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg

© "Кант-Сут" ЖЧК, 2023