ТВга жарнама берүүгө тендер.

ТВга жарнама берүүгө тендер.

Кант-Сүт ЖЧКсы ТВга жарнама берүүгө тендер жарыял айт.

1. Спот – 30 секунда жана 15 секунда.
2. Көңүл ачуу мүнөзүндө¬гү каналдар.
3. Прайм тайм.
4. 60% кыргыз тилдүү, 40% орус тилдүү каналдар.

Башталуу күнү: 13.03.2023.
Тендердик сунуштарды кабыл алуу аяктаган күнү: 16.03.2023

Компания жѳнүндѳ

«Кант Сүт» ЖЧКсы Кыргызстандын сүт ѳндүрүшүндѳгү алдыңкы орундардын бирин ээлейт.

Компания 1998-жылдын 21-октябрында Фрунзе шаардык сүт заводунун сепаратордук цехинин базасында негизделген. Ишкана чийки сүттү жана даяр сүт азыгын даярдоо, кайра иштетип чыгаруу жана экспорттоо менен алектенет.

Продукция

Ѳнүм

Биз каймак майын, сүт-кычкыл жана кислороддук ѳнүмдү жана таза чийки затты ѳндүрүүгѳ адистештирилебиз.

Производство

Ѳндүрүш

2012-жылы заводдун ордуна сүттү кайра иштетип чыгаруу жана таңгактоо боюнча заманбап жабдууланган жаңы имарат салынган. Ишкана толук мерчим режиминде иштейт.

Качество

Сапат

Товардын жогорку сапатын ISO 22000 «Азык ѳнүмдѳрүнүн коопсуздук менеджмент системасы» аталган эл аралык стандарт жана «Адал» сертификаты тастыктайт.

Ѳндүрүш

Сбор молока
1

Сүт чогултуу

Сүт Чүй к областынын экологиялык таза аймактарынын мыкты фермерлик чарбаларынан келет

Анализ сырья
2

Чийки заттын анализи

Заводдун лабораториясында чийки зат катуу кѳзѳмѳлгѳ алынат

Прием и переработка
3

Кабыл алуу жана кайра иштетип чыгаруу

Сүт тазаланып, муздатылып, майлуулуктун керектелген пропорциясына жетүү үчүн кайра иштелип чыгарылат.

Получение готовых молочных продуктов
4

Даяр сүт азыктарын алуу

Ѳнүмдүн ар бир түрү ѳзүнчѳ цехтерде ѳндүрүлүп, таңгакталат.

Анализ готовой продукции в лаборатории
5

Даяр ѳнүмдүн лабораториялык анализи

Даяр ѳнүмдүн санитардык нормалардын талаптарына ылайык келүүсү текшерилет.

Доставка продукции потребителям
6

Ѳнүмдү керектѳѳчүлѳргѳ жеткирип берүү

Керектѳѳчү биздин ѳнүмдү ѳндүрүлгѳн учурда тарта бир суткага жетпеген мѳѳнѳт ичинде алат.

Жаңылыктар

ТВга жарнама берүүгө тендер.

ТВга жарнама берүүгө тендер.

Кант-Сүт ЖЧКсы ТВга жарнама берүүгө тендер жарыял айт. Тендердик сунуштарды кабыл алуу аяктаган күнү 16.03.2023

Табигый сүт пайдалуу баада!

Табигый сүт пайдалуу баада!

Сүттүн кɵлɵмү, курамы жана майлуулугу – бардыгы сакталган. Башкача айтканда силер үнɵмдүү баага ошол эле даамдуу жана пайдалуу сүттү аласыз.

Абайлаңыз: алдамчылар!

Абайлаңыз: алдамчылар!

Достор, WhatsApp топторунда "Белая Река" компаниясынын гивин өткөрүү тууралуу жөнөтмө пайда болду. Алар анкеталарды толтурууга акчалай сыйлык убада кылышат. Булар алдамчылар.

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

k.aidaraliev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg

© "Кант-Сут" ЖЧК, 2023